INFORMACE - montanregion

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

INFORMACE

PROJEKTY > STŘEDOEVROPSKÁ KULTURNÍ KRAJINA MONTANREGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ- CESTA KE SVĚTOVÉMU DĚDICTVÍ UNESCO
 

Projekt
Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO
Mitteleuropäische Kulturlandschaft Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří - Weg zum UNESCO-Welterbe
č. projektu
100042493,
doba realizace 1.7. 2010 - 30. 9. 2012
Projekt byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti v rámci programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, Program Cíl 3/Ziel 3.
Projektoví partneři:
Ústecký kraj (Lead-partner projektu)
Technická univerzita - Bergakademie Feiberg
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.
Spolek Montanregion Erzgebirge, e.V.

Cílem projektu byl výběr montánních památek z českého a saského Krušnohoří s potenciálem dosažení statutu památky světového dědictví. Za tímto účelem bylo vytvořeno české koordinační centrum, které společně se svým saským protějškem spolupracovalo na aktivitách sloužících k posuzování vhodných částí kulturní krajiny s názvem Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge.

Ústecký kraj, prostřednictvím Odboru kultury a památkové péče, koordinoval jednání partnerů a na české straně zajišťoval odborná jednání s národními orgány a dále propagoval projekt v rámci konferencí a workshopů. Více v sekci výstupy.

Technická univerzita - Bergakademie Freiberg, zastoupená Institutem pro vědecko-technické dějiny, zajistila metodické vedení dokumentace a hodnocení montánních památek a jejich přípravu k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO.

Oblastní muzeum v Mostě, p.o. bylo
zadavatelem zpracování tří Prováděcích studií ke stanovení a definici oblastí světového dědictví a ochranných zón na české straně Krušnohoří, které patří mezi stěžejní cíle projektu Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge - cesta ke světovému dědictví UNESCO.
Studie, zpracované RNDr. Michalem Urbanem CSc. v roce 2011, byly použity jako podklad žádosti o zápis na národní indikativní seznam památek aspirujících na zápis do UNESCA.

Spolek Montanregion Erzgebirge vznikl ve Freibergu v roce 2003, jako podůrná organizace pro činnost směřující k nominaci saské strany Krušnohoří do UNESCA. V rámci projektu připravoval odborné akce.


 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky