Rubrika "Zaniklé obce na Mostecku" byla zpracována Oblastním muzeem v Mostě
Zaniklé obce
 • Albrechtice
 • Bylany
 • Čepirohy
 • Dolní Jiřetín
 • Dolní Litvínov
 • Dřínov
 • Ervěnice
 • Fláje
 • Holešice
 • Hořany
 • Jezeří
 • Kamenná Voda
 • Komořany
 • Konobrže
 • Kopisty
 • Libkovice
 • Lipětín
 • Pařidla
 • Rudolice nad Bílinou
 • Růžodol
 • Skyřice
 • Slatinice
 • Souš
 • Starý Most
 • Stránce
 • Střimice
 • Třebušice
 • Velebudice
 • Vršany
 • Záluží
 • Židovice

 • Úvodem

  Zde na internetových stránkách Oblastního muzea v Mostě se můžete seznámit s bohatou a dlouhou historii zaniklých obcí Mostecka. V rámci severních Čech zaniklo zejména z důvodu těžby uhlí od roku 1945 celkem na 80 obcí. Mostecko ležící v centru důlní oblasti bylo bezohlednou těžbou uhlí zasaženo nejvíce. Důlní činnost změnila ráz krajiny na většině jeho území a doposud v rámci bývalého okresu Most zaniklo 31 obcí. Svou největší daň si těžba uhlí vybrala v podobě zániku starého Mostu a jeho cenného historického jádra. První obce zde musely ustoupit postupujícím povrchovým dolům již koncem 50. let. Zatím poslední obcí která takto zanikla byly v průběhu let 1990 - 1993 Libkovice. Texty k jednotlivým obcím jsou převzaty převážně z publikace "Zmizelé domovy" (autor PhDr. J. Sýkorová), kterou vydalo Oblastní muzeum v Mostě ve spolupráci se Státním archivem v Mostě v roce 2002. Fotografie k daným obcím pocházejí z archivu fotodokumentačního oddělení Oblastního muzea v Mostě.

  Fotogalerie